Zaznacz stronę

Wieloletnie doświadczenie trenera wystąpień publicznych wielokrotnie udowadnia, jak trudne jest przygotowanie się do nich, zwłaszcza przez osoby w tym niewprawione. Za obawami dotykającymi tej materii stoi tylko jedna nieumiejętność – nieumiejętność wykorzystania swojego potencjału, swoich zdolności i własnej wartości.

Z tego powodu szkolenia z autoprezentacji, choć oparte są na pewnych schematach, niekoniecznie muszą służyć temu, by podczas wystąpień publicznych poruszać się według programu i aplikować wystudiowane zachowania. A co, jeśli środki te są jedynie krokami w stronę zwiększenia pewności siebie i łatwości przekazywania swoich przekonań? Co, jeśli techniczne umiejętności mają wspierać poczucie Twojej wartości? To doskonale, bo szkolenia ze sztuki prezentacji pomagają nie tylko w osiągnięciu celu krótkoterminowego, którym jest sukces odniesiony podczas wystąpienia publicznego. Celem głównym jest rozwój kompetencji komunikacyjnych, zdolności interpersonalnych i określenie kierunków samorozwoju. Jakie środki wykorzystuje się w tym celu?

Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą

Na temat tego, jak trening wystąpień publicznych wpływa na naszą samoświadomość, pamięć, wnioskowanie i procesy komunikacyjne dużo do powiedzenia ma psychologia kognitywistyczna. Kurs przemawiania, który oparty jest na wielu dowiedzionych naukowo teoriach psychologii, często czerpie także z tej gałęzi. W szczególności z zagadnienia restrukturyzacji poznawczej – techniki, która z powodzeniem stosowana była w leczeniu poważnych schorzeń, takich jak uzależnienia czy stres pourazowy. W trakcie szkolenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych pozwala natomiast zwalczyć negatywne myśli i stres związany z przemawianiem.

Proste ćwiczenia mogą dostarczyć odpowiedzi na wątpliwości, które często dręczą osoby, które chcą zostać dobrym mówcą…

„…moje zdolności nie są wystarczające”

„…nikomu nie podobają się moje wystąpienia”

„…nie potrafię przyciągnąć uwagi”

„…nikt mnie nie lubi”

„…można było zrobić to dużo lepiej”

„…wszyscy na mnie patrzą (bo pewnie robię coś źle)”

„…wszyscy mnie oceniają”

Zgodnie z tą techniką, nauka wystąpień publicznych wskazuje, jak spojrzeć na siebie w obiektywny sposób. Pokazuje też, jak sięgać do wydarzeń, które tym negatywnym myślą zaprzeczają i mogą je obalić; jak oceniać siebie sprawiedliwie; jak pozbyć się „syndromu oszusta” – wrażenia, że pomimo osiągnięcia sukcesu zawodowego, Twoje umiejętności nie są wysokie.

Wystąpienia publiczne – przygotuj do nich swoją psychikę

Szkolenia z prezentacji wykorzystują także terapię ACT, czyli Acceptance and Commitment Therapy. Zawarte w nazwie akceptacja i zaangażowanie (oraz bardzo wymowny skrót – Działaj!) wskazują, że każde doświadczenie, każda emocja i każdy strach jest naturalny; że wystąpienia publiczne nawet dla doświadczonych mówców mogą wiązać się ze stresem, nerwami, tremą. Wręcz trzeba je zaakceptować i nauczyć się z nimi żyć.

Jednocześnie też umieć kontrolować, wybierać pomiędzy jednym zachowaniem a drugim i być przywiązanym do rzeczywistości. Szkolenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych za pomocą prostych ćwiczeń pozwalają tę zdolność kontroli rozwijać i wyzwalać działania, które wcześniej były blokowane. Nauczają jak:

UTRZYMAĆ KONCENTRACJĘ NIEZALEŻNIE OD NEGATYWNYCH EMOCJI

ZWIĘKSZYĆ KONTROLĘ NAD SWOIMI DZIAŁANIAMI

PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA W ZGODZIE ZE SOBĄ

POZBYĆ SIĘ SAMOKRYTYKI

Szkolenia z autoprezentacji, czyli jak osiągnąć efekt WOW

Szkolenia z przemówień publicznych poruszają i uduchowioną, i pragmatyczną stronę autoprezentacji. Praca nad samorozwojem i doskonaleniem się pod względem emocjonalnym połączona jest z pewnymi schematami tego, jak ludzki umysł odbiera innego człowieka. Dobry mówca (albo lepiej – mówca wyćwiczony, bo tylko niewielu osobom umiejętności te przychodzą naturalnie) wie, jak dobrać Dress code do wydarzenia i jak zacząć swoją prezentację, by przyciągnąć uwagę swoich słuchaczy i zrobić najlepsze pierwsze wrażenie. Wie również, jak ustrukturyzować swoją wypowiedź, by tę uwagę otrzymać – na kilka różnych sposobów, w zależności od grupy docelowej. I odwrotnie – zdaje sobie sprawę z tego, co NIE powinno znaleźć się w dobrym przemówieniu publicznym: wtręty językowe, parajęzyk, jąkanie, drżenie głosu lub rąk.

Podczas takiego szkolenia trener wystąpień publicznych staje się natomiast najlepszym przykładem „pierwszego wrażenia”. Obserwacja jego zachowań i „narzędzie” – wplatanych żartów, przerw, dawkowania ważnych informacji, pokazania profesjonalnej prezentacji powerpoint – jest kopalnią wiedzy, z której można czerpać garściami. Szkolenia z autoprezentacji i przemówień publicznych więc są dwu- a nawet trzyścieżkowym nośnikiem wiedzy. Kurs wystąpień publicznych nie tylko każde sięgać w głąb siebie i lepiej rozumieć swoje reakcje, ale także ćwiczyć kompetencje komunikacyjne i obserwować na żywo kogoś, kto wystąpienia publiczne zna od podszewki.

Trening wystąpień publicznych czyni mistrza – improwizuj, wpływaj, manipuluj

Storytelling, improwizacja i techniki perswazyjne są asami w rękawie doświadczonych mówców. Choć sztuka przemawiania i prezentacji z ich wykorzystaniem jest doprawdy trudna, to da się jej wyuczyć, zwłaszcza jeśli wcześniej popracuje się nad swoją psychiką, nauczy sposobów komunikacji dostosowanych do grup docelowych i zacznie kontrolować tremę.

Wystąpienie publiczne, które jest starannie przygotowane, ale jednocześnie dynamiczne i zmieniające się pod wpływem okoliczności, może być zapalnikiem, który uwolni emocje, empatię i zaangażowanie publiczności. Opanowując techniki wywierania wpływu na publiczność można nauczyć się, jak rozpoznawać emocje i interpretować zachowania słuchaczy, a także błyskawicznie na nie reagować. Nie przegapi się dzięki okazji, by przyciągnąć uwagę słuchaczy w kulminacyjnym momencie i rozprężyć nieco atmosferę wtedy, gdy poziom publiczność nie może już utrzymać takiego samego poziomu koncentracji. W wyniku tego – i w wyniku nabieranego oswojenia – kurs przemawiania pozwala uniknąć tworzenia wypowiedzi niespójnych, nieangażujących prezentacji i pozbawionych ładunku emocjonalnego „suchych” wykładów.

Udział w szkoleniu z wystąpień publicznych. Jakie płyną z tego korzyści?

Wiele wystąpień publicznych osiągnęło już status kultowych, a wiele z nich miało siłę wystarczającą, by zmienić bieg historii. Wystarczy wspomnieć Johna F. Kennedy’ego i jego słynne zdanie „Ich bin ein Berliner!”, które powtarzane było już wiele razy w różnych kontekstach. Za większością tych przemówień stoi charyzma opowiadającego oraz duża wiedza i doświadczenie osoby, która to przemówienie publiczne przygotowywała. Niesamowici mówcy, którzy teraz sami prowadzą szkolenia z wystąpień publicznych albo przygotowują przemówienia innym – doskonale wiedzą jednak, że obie z tych rzeczy wcale nie muszą być wrodzone. Szkolenia z prowadzenia prezentacji i przemawiania są więc efektem wieloletnich obserwacji i doświadczeń. Są też bardzo efektywne, ponieważ:

ZYSKUJESZ WIELOWYMIAROWE SPOJRZENIE NA PROBLEM

POZNAJESZ PRZEMAWIANIE OD KULIS

ZAZNAJAMIASZ SIĘ Z KONSTRUKCJĄ PSYCHICZNĄ LUDZI

POZNAJESZ RÓŻNORODNE TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

UCZYSZ SIĘ DOCENIAĆ WŁASNĄ WARTOŚĆ

UCZYSZ SIĘ, JAK MÓWIĆ, A NIE TYLKO CO MÓWIĆ

ale przede wszystkim:

DZIĘKI TYM SKUMULOWANYM DZIAŁANIOM POLEPSZASZ JAKOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA

Źródła:

  1. https://courses.lumenlearning.com/suny-publicspeakingprinciples/chapter/cognitive-restructuring/        
  2. https://centrum-poznawcze.pl/restrukturyzacja-poznawcza-czyli-zmienic-swoje-myslenie/
  3. https://positivepsychology.com/act-acceptance-and-commitment-therapy/
  4. https://blog.dce.harvard.edu/professional-development        

Autor: Joanna Szymanik